Монгол Улсын хамгийн өндөр настай иргэн 1907 онд төржээ.

A- A A+
Монгол Улсын хамгийн өндөр настай иргэн 1907 онд төржээ.