Улсын бүртгэлийн 26 төрлийн лавлагаа, үйлчилгээг E-Mongolia.mn цахим платформоос аваарай

A- A A+
Улсын бүртгэлийн 26 төрлийн лавлагаа, үйлчилгээг E-Mongolia.mn цахим платформоос аваарай

Үүнд:

 1. Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 2. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн  лавлагаа
 3. Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа
 4. Иргэний үнэмлэх дахин авах
 5. Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа
 6. Овог, эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний лавлагаа
 7. Оршин суугаа хаягийн лавлагаа
 8. Регистрийн дугаар сольж, шинээр олгосон тухай лавлагаа
 9. Регистрийн дугаарын тухай лавлагаа
 10. Төрсний бүртгэлийн лавлагаа
 11. Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтын лавлагаа
 12. Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа
 13. Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа (насанд хүрээгүй хүний)
 14. Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа
 15. Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан тухай лавлагаа
 16. Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин авсан тухай лавлагаа
 17. Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин захиалах
 18. Үндэсний энгийн гадаад паспортын бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 19. Хуулийн этгээд татан буугдсан эсэх лавлагаа
 20. Хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгэлтэй эсэх лавлагаа
 21. Хуулийн этгээдийн бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 22. Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа
 23. Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөгдсөн тухай лавлагаа
 24. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн тухай лавлагаа
 25. Хуулийн этгээдийн хаягийн лавлагаа
 26. Цахим бүртгэлд хамрагдсан эсэх лавлагаа