Хадгаламж, зээлийн хоршоодын улсын бүртгэлийг хүчингүй болгов

A- A A+
Хадгаламж, зээлийн хоршоодын улсын бүртгэлийг хүчингүй болгов