Хувийн хашаа, байшингаа улсын бүртгэлд анх удаа хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

A- A A+
Хувийн хашаа, байшингаа улсын бүртгэлд анх удаа хэрхэн бүртгүүлэх вэ?