Сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ хэрхэн мэдэх вэ?

A- A A+
Сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ хэрхэн мэдэх вэ?