Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд оролцох сонгогчдын тоон мэдээ

A- A A+
Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд оролцох сонгогчдын тоон мэдээ

Улсын хэмжээнд 2020 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар сонгогчдын нэрийн жагсаалтад 2,000,624, Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 20.7-д заасны дагуу “Түр хасав” тэмдэглээтэй 130,747 сонгогч бүртгэгдээд байна.

Аймаг:

Нийслэл: