Иргэн та сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ баталгаажуулаарай

A- A A+
Иргэн та сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ баталгаажуулаарай

Иргэн та сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ 2020 оны 6-р сарын 10-наас өмнө баталгаажуулаарай.