Хяналт шалгалтын газраас цахим сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Хяналт шалгалтын газраас цахим сургалт зохион байгуулав

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хяналт шалгалтын газраас хяналтын улсын байцаагч нарыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих, тэдгээрийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, бүртгэлийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг олгох зорилгоор 2020 оны 05 дугаар сарын 06-наас 15-ны өдрүүдэд цахим сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтын эхний өдөр төв, орон нутгийн хяналтын улсын байцаагч нарт эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Эрдэнэчимэг, хяналтын улсын байцаагч Д.Чинтулга, Т.Золбаяр нар мэдээлэл хүргэв.

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр хяналтын улсын ахлах байцаагч И.Мөнх-Амар, хяналтын улсын байцаагч Л.Баатар, Ө.Налжирмаа, Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Галбадрах, хяналтын улсын байцаагч Ж.Чиймаа, Ц.Отгонцэцэг, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны талаар Нийслэлийн Прокурорын газрын хяналтын Прокурор Б.Мэндсайхан тус тус мэдээлэл хийж хяналтын улсын байцаагч нарт нэгдсэн ойлголт өгснөөр зургаа удаагийн сургалт амжилттай болж өндөрлөлөө. 

УБЕГ-ын Хамтын ажиллагаа, сургалтын хэлтэс