Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн үйл ажиллагаа /ЗГ-ын 2020 оны 107 дугаар тогтоол/

A- A A+
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн үйл ажиллагаа /ЗГ-ын 2020 оны 107 дугаар тогтоол/