Монгол Улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр /УИХ-ын 2003 оны 41 дүгээр тогтоол/

A- A A+
Монгол Улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр /УИХ-ын 2003 оны 41 дүгээр тогтоол/