Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын 2018 оны 50 дугаар тогтоол/

A- A A+
Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын 2018 оны 50 дугаар тогтоол/