Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын А/189 дүгээр тушаал/ /2017.07.17/

A- A A+
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын А/189 дүгээр тушаал/ /2017.07.17/