Тамга, тэмдэг хийлгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих, лавлагаа олгох журам /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын А/216 дугаар тушаал/ /2018.11.19/

A- A A+
Тамга, тэмдэг хийлгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих, лавлагаа олгох журам /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын А/216 дугаар тушаал/ /2018.11.19/