Хилийн чанадад амьдарч байгаа Монгол Улсын иргэнд иргэний бүртгэлийн лавлагаа олгох хялбарчилсан журам /ГХЯамны төрийн нарийн бичгийн дарга, УБЕГ-ын хамтарсан А/73/267 дугаар хамтарсан тушаал/ /2011.04.13/

A- A A+
Хилийн чанадад амьдарч байгаа Монгол Улсын иргэнд иргэний бүртгэлийн лавлагаа олгох хялбарчилсан журам /ГХЯамны төрийн нарийн бичгийн дарга, УБЕГ-ын хамтарсан А/73/267 дугаар хамтарсан тушаал/ /2011.04.13/