Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, сонгогч шилжих журам /УБЕГ-ын даргын А/372 дугаар тушаал/ /2020.03.24/

A- A A+
Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, сонгогч шилжих журам /УБЕГ-ын даргын А/372 дугаар тушаал/ /2020.03.24/