Олон улсын гэрээгээр байгуулагдсан Засгийн газар хоорондын байгууллага, түүний төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, гадаад харилцааны сайдын А/16; А/07 дугаар хамтарсан тушаал/ /2019.01.24/

A- A A+
Олон улсын гэрээгээр байгуулагдсан Засгийн газар хоорондын байгууллага, түүний төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд бүртгэх журам /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, гадаад харилцааны сайдын А/16; А/07 дугаар хамтарсан тушаал/ /2019.01.24/