Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБЕГ-ын А/1258 дугаар тушаал/ /2020.08.17/

A- A A+
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБЕГ-ын А/1258 дугаар тушаал/ /2020.08.17/