2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

A- A A+
2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө