ОӨУБЕГ-ын албан хаагчдын 2017 оны үр дүнгийн гэрээний үнэлгээ

A- A A+
ОӨУБЕГ-ын албан хаагчдын 2017 оны үр дүнгийн гэрээний үнэлгээ