ХУУЛЬ ЗҮЙН САЛБАРЫН “НЭЭЛТТЭЙ БОДЛОГО БАРИМТ БИЧИГ”-ИЙН ХҮРЭЭНД 2016 ОНД ОӨУБЕГ-ААС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

A- A A+
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЛБАРЫН “НЭЭЛТТЭЙ БОДЛОГО БАРИМТ БИЧИГ”-ИЙН ХҮРЭЭНД 2016 ОНД ОӨУБЕГ-ААС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ