“Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн биелэлтэнд тавих хяналт шалгалт, анхаарах асуудал” сэдвийн дор сургалт үргэлжилж байна

A- A A+
“Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн биелэлтэнд тавих хяналт шалгалт, анхаарах асуудал” сэдвийн дор сургалт үргэлжилж байна

Ховд аймгийн төвд хоёр дахь өдрөө үргэлжилж буй Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ” баруун бүсийн нэгдсэн сургалт өнөөдөр /2019.09.06/ “Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн биелэлтэнд тавих хяналт шалгалт, анхаарах асуудал” сэдвийн дор илтгэлээр эхэллээ. Илтгэлийг УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Ганзориг тавив. Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх журмын 4.1-д Улсын байцаагч улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхэд улсын ахлах бүртгэгч, улсын бүртгэгч, улсын бүртгэлийн байгууллагын бусад ажилтан холбогдох эх нотлох баримт бичиг, жагсаалтыг гарган өгөх, хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд ач холбогдол бүхий программ хангамж, техник, технологийн асуудлыг шийдвэрлэх, шаардлагатай тохиолдолд тухайн бүртгэлийн талаар нэмэлт мэдээлэл, тайлбар өгөх зэргээр хамтран ажиллана гэж заасан байдаг юм байна.

Тэрбээр, улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалт, мөн зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар танилцуулав.

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсгийн 6.20-д: Улсын бүртгэлийн хяналтын улсын байцаагч нь Зөрчлийн тухай хуульд заасан 15 зөрчлийг харьяаллын дагуу шалган шийдвэрлэх гэж.

Түүнчлэн, иргэн, эд хөрөнгийн эрх болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөхөд гарч буй алдаа, мөн улсын бүртгэлд тусгай тэмдэглэл хийхэд анхаарах асуудлын хүрээнд тохиолдол болон жишээн дээр үндэслэлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийв.