Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2018 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

A- A A+
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2018 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө