Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн практик хэрэглээ ба анхаарах асуудлаар мэдээлэл хийлээ

A- A A+
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн практик хэрэглээ ба анхаарах асуудлаар мэдээлэл хийлээ

Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ” баруун бүсийн нэгдсэн сургалт /2019.09.06/ “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн практик хэрэглээ, анхаарах асуудал” сэдвээр УБЕГ-ын Эд хөрөнгийн эрхийн улсын газрын Улсын ахлах бүртгэгч Ө.Өнөрлхамын илтгэлээр үргэлжиллээ.

Тэрбээр, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл, анхаарах зарим асуудлууд, тэдгээрийн эрх зүйн зохицуулалтын практик хэрэглээ болон эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг эрхлэн хөтлөхөд анхаарах нийтлэг асуудлаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийв.