Баруун бүсийн нэгдсэн сургалт өндөрлөж, Говь-Алтай, Ховд, Баян-Өлгий, Увс аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн ажилтай танилцлаа

A- A A+
Баруун бүсийн нэгдсэн сургалт өндөрлөж, Говь-Алтай, Ховд, Баян-Өлгий, Увс аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн ажилтай танилцлаа

Улсын бүртгэлийн байгууллагын албан хаагчдад зориулсан “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ” баруун бүсийн нэгдсэн сургалт 2019 оны 09 дүгээр сарын 05-06-ны өдрүүдэд Ховд аймгийн төвд амжилттай зохион байгуулагдаж, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Увс, Ховд аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн 120 гаруй албан хаагчид хамрагдлаа.

Тус сургалт улсын бүртгэлийн багц хуулийн хэрэгжилтийг хангах, улсын бүртгэлийн байгууллагын албан хаагчдын хууль эрх зүйн болон ёс зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхтэй холбогдуулан чиглэл өгөхөд оршив.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Б.Баасандоржоор ахлуулсан сургалтын баг:

- “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, байгууллагын үйлчилгээний стандарт” сэдвээр УБЕГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн дарга Г.Мөнхцэцэг.

- “Улсын байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал, байгууллагын үйл ажиллагааг төлөвлөх тайлагнахад анхаарах асуудал” - УБЕГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга Г.Цэцгээ.

- “Бүртгэлийн системүүд, тэдгээрийн нэмэлт өөрчлөлт, Улсын бүртгэлийн байгууллагаас үзүүлэх цахим үйлчилгээ” - УБЕГ-ын Мэдээллийн технологийн газрын дарга Д.Ган-Эрдэнэ.

- “Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн биелэлтэнд тавих хяналт шалгалт, анхаарах асуудал” - УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Ганзориг.

- “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн практик хэрэглээ, анхаарах асуудал” - УБЕГ-ын Эд хөрөнгийн эрхийн улсын газрын Улсын ахлах бүртгэгч Ө.Өнөрлхам.

- “Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн практик хэрэглээ, анхаарах асуудал” - УБЕГ-ын Иргэний улсын бүртгэлийн газрын ахлах мэргэжилтэн Ц.Жавхлант.

- “Архивын эх нотлох баримтын нөхөн бүрдүүлэлт болон лавлагаа, мэдээлэлд анхаарах асуудал” сэдвийн дор УБЕГ-ын Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архивын ахлах мэргэжилтэн Т.Байгалмаа илтгэл тавив.

Мөн Хууль зүйн ухааны доктор Б.Гүнбилэг “Үндсэн хуулийн үзэл санаа”, Удирдлагын академийн Төрийн удирдлагын тэнхимийн багш, доктор М.Амартүвшин “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ” сэдвийн дор хичээл заасан юм.

Түүнчлэн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Б.Баасандорж болон холбогдох албаны хүмүүс Говь-Алтай, Ховд, Баян-Өлгий, Увс аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн ажилтай танилцаж, хаягжуулалт, тоног төхөөрөмж, бүртгэлийн систем болон үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр улсын бүртгэлийн байгууллагын албаныханд үүрэг, чиглэл өгсөн юм.