“Мэдээлэл удирдах программ”-ыг ашиглах сургалт зохион байгуулав

A- A A+
“Мэдээлэл удирдах программ”-ыг ашиглах сургалт зохион байгуулав

Улсын бүртгэлийн төв архивын газраас 2018 оны төлөвлөгөөний дагуу “Мэдээлэл удирдах программ”-ыг ашиглах сургалтыг 01 сарын 25, 26-ны өдрүүдэд төвийн болон дүүргүүдийн улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн албан хаагчдад зохион байгууллаа. Сургалтыг нээж тус газрын дарга С.Оюунгэрэл ОӨУБЕГ-ын даргын 2017 оны А/911 тоот тушаалаар “Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд хянан шалгаж дэмжин туслах” зорилгоор ажлын хэсэг байгууллагдан дүүрэг, орон нутгын бүртгэлийн хэлтсүүдэд хяналт шалгалт явуулахад “Мэдээлэл удирдах программ”-ыг хэрэглээнд ашиглалт хангалтгүй байсан учир энэхүү сүргалтыг зохион байгуулах зайлшгүй шаардлага гарсан талаар танилцууллаа. 

Сургалтанд  Нийслэлийн бүртгэлийн газраас  28 албан хаагч , Хяналтын газраас  5 хяналтын байцаагч хамрагдан хөтөлбөрийн дагуу “Мэдээлэл удирдах программ”-ын ойлголт, ашиглах заавар, хэрэглээний талаар дадлага практик сургалтыг тус газрын ахлах архивч Я.Мөнхтулга хийж гүйцэтгэлээ. 

Мөн Төвийн болон дүүргүүдийн газар хэлтсийн албан хаагчдад “Лавлагаа олголт, түүнд анхаарах асуудал”-аар тус газрын мэргэжилтэн Б.Лхагвасүрэн танилцуулга хийж, асуусан асуулт болон лавлагаа олголтод гарч буй хүндрэлтэй асууудлын талаар ярилцлага зохион байгуулав. Тухайн сургалтын гол зорилго болох “Мэдээлэл удирдах программ”-ыг хэрэглээнд хэрхэн ашиглах, лавлагаа олголттой хэрхэн уяалдуулж лавлагаа олгож, үнэн зөв бүртгэл хийх, программыг хэрэглэж хэвшихэд ач холбогдол бүхий сургалт зохион байгуулагдсан гэж үзэж байна.