Орон нутгийн Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Орон нутгийн Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын албан хаагчдын сургалтын нэгдсэн хөтөлбөр, 2018 оны төлөвлөгөөний дагуу орон нутгийн Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч нарт бүртгэлийн хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг таниулах, бүртгэлийн үйл ажиллагаанд гарч байгаа алдаа дутагдлыг багасгах, мэдээлэл өгөх зорилгоор 2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр онлайнаар сургалт зохион байгууллаа. 

Сургалтад 21 аймаг, Багануур дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч нар хамрагдав. Сургалтыг Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газрын дарга Д.Болормаа нээж, Компанийн тухай хуулийн талаар дэлгэрэнгүй хичээл зааж, асуултад хариуллаа.

Мөн Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газрын 2018 оны зорилтыг товч таниулцуулж, цаашид анхаарах асуудлууд, бүртгэлийн үйл ажиллагаанд гарч байгаа алдаа дутагдлыг хуулийн заалт тус бүрээр тайлбарлав.