Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2019 оны эхний хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий тайлан

A- A A+
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2019 оны эхний хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий тайлан