Улсын бүртгэлийн 30 үйлчилгээг цахимаар үзүүлдэг болно

A- A A+
Улсын бүртгэлийн 30 үйлчилгээг цахимаар үзүүлдэг болно

УБЕГ-ын дарга Б.Баасандорж өнөөдөр /2019.10.10/ Дэлхийн банкны дижитал хөгжлийн Ахлах мэргэжилтэн бөгөөд "Ухаалаг засаг" төслийн багийн ахлагч Сиоу Чью Күк тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзав.

Уулзалтын эхэнд УБЕГ-ын дарга Б.Баасандорж Дэлхийн банкнаас Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй төсөл, тэр дундаа Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас Дэлхийн банктай хамтран “Ухаалаг засаг” төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж буйд талархал илэрхийлэв. Тэрбээр, энэ оны 9 дүгээр сарын 27-ноос 29-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан мэдээлэл харилцаа, холбооны салбарын ICT EXPO 2019 үзэсгэлэнгийн үеэр төслийн 2020 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан Улсын бүртгэлийн 30 үйлчилгээг иргэд цахим хэлбэрээр гэрээсээ авах боломж бүрдэх талаар танилцуулахад иргэд ихээхэн сайшааж байсан тухай дуулгаж байв. Түүнчлэн “Ухаалаг засаг” төслийн санхүүжилтээр Эд хөрөнгийн эрхийн цахим бүртгэлийн системийг орон даяар нэврүүлсний үр дүнд burgel.mn сайтаас эд хөрөнгийн лавлагаагаа авах боломжтой болсон хэмээн танилцуулж байв.

Дэлхийн банкны дижитал хөгжлийн Ахлах мэргэжилтэн Сиоу Чью Күк Улсын бүртгэлийн байгууллагын даргыг цаг зав гарган хүлээн авч уулзаж буйд талархал илэрхийлээд "Ухаалаг засаг" төслийг хэрэгжүүлж дуусахад 15 сар үлдсэн хэдий ч энэ бол бага хугацаа, иймд Дэлхийн банкны зүгээс ажиллах хүний тоог нэмэгдүүлэн ажиллаж байна гэв. Тэрбээр, "Ухаалаг засаг" төслөөс хамгийн амжилттай, гүйцэтгэл сайтай төсөл бол Улсын бүртгэлийн байгууллагад хэрэгжүүлсэн төсөл болохыг онцолж байв. Иймд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газартай хамтран дараагийн төслийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн буйгаа дуулгаж, энэхүү төслийн хүрээнд улсын бүртгэлийн 30 үйлчилгээг цахимаар үзүүлснээр иргэдэд чиглэгдсэн сайн төсөл болно гэдэгт эргэлзэхгүй байна гэлээ.

Улсын бүртгэлийн дараах 30 үйлчилгээг цахимаар үзүүлдэг болно:

1.Төрсний бүртгэлийн мэдүүлэг

2.Гэрлэсний бүртгэлийн мэдүүлэг

3.Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн мэдүүлэг

4.Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлийн мэдүүлэг

5.Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлийн мэдүүлэг

6.Үрчилсний бүртгэлийн мэдүүлэг

7.Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн мэдүүлэг

8.Нас барсны бүртгэлийн мэдүүлэг

9.Иргэний үнэмлэхийн бүртгэлийн мэдүүлэг

10.Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримтын бүртгэлийг мэдүүлэх

11.Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлийн мэдүүлэг

12.Оршин суугаа хаягийн бүртгэлийн мэдүүлэг

13.Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн мэдүүлэг

14.Монгол Улсын харьяат болсон, харьяатаас гарсан, иргэний харъяаллыг сэргээн тогтоосны бүртгэлийн мэдүүлэг

15.Хүйс өөрчлөгдсөний бүртгэлийн мэдүүлэг

16.Хуулийн этгээд шинээр үүсэн байгуулагдсаны бүртгэлийн мэдүүлэг

17.Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийн бүртгэлийн мэдүүлэг

18.Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын бүртгэлийн мэдүүлэг

19.Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын бүртгэлийн мэдүүлэг

20.Төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хуулийн этгээдийн бүртгэлд хориг тавьсны, цуцалсны бүртгэлийн мэдүүлэг

21.Хуулийн этгээдийн оноосон нэр олгох, баталгаажуулах бүртгэлийн мэдүүлэг

22.Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн бүртгэлийн мэдүүлэг

23.Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийн бүртгэлийн мэдүүлэг

24.Сервитутын бүртгэлийн мэдүүлэг

25.Ипотек (барьцаа)-ийн бүртгэлийн мэдүүлэг

26.Узуфруктын бүртгэлийн мэдүүлэг

27.Түрээсийн бүртгэлийн мэдүүлэг

28.Усан замын тээврийн хэрэгсэл, агаарын хөлгийн санхүүгийн түрээс (лизинг)-ийн гэрээний эрхийн бүртгэлийн мэдүүлэг

29.Батлан даалтын бүртгэлийн мэдүүлэг

30.Газар эзэмших, ашиглах эрхийн бүртгэлийн мэдүүлэг

Уулзалтын үеэр талууд өмнө нь хэрэгжсэн төслийн үр дүн, дараагийн хэрэгжих төслийн талаар санал солилцож, байр сууриа илэрхийлэв. “Ухаалаг засаг” төслийн зорилго нь мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн дэвшлийг төрийн үйл ажиллагаанд оновчтой ашиглах замаар төрийн үйлчилгээг илүү үр ашигтай, ил тод, хүртээмжтэй болгоход оршиж байгаа юм.