УБЕГ-ын 2023 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

A- A A+
УБЕГ-ын 2023 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ