Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2023 оны үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийсэн судалгааны тайлан

A- A A+
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2023 оны үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийсэн судалгааны тайлан