УБЕГ-ын 2023 оны 09 сарын Улсын төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан

A- A A+
УБЕГ-ын 2023 оны 09 сарын Улсын төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан