УБЕГ-ын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл /2022.12.01/

A- A A+
УБЕГ-ын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл /2022.12.01/

УБЕГ-ын удирдах албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтын мэдээллийг Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн https://hh.csc.gov.mn/view/f9ef9222-2bb2-41a4-b8bc-c19f0226d1b6 холбоосоор орж үзнэ үү.

 

УБЕГ-ын гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтын мэдээллийг Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн https://hh.csc.gov.mn/view/61cd36a1-fa30-4d8d-8820-09360f190cf9 холбоосоор орж үзнэ үү.