УБЕГ-ын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл

A- A A+
УБЕГ-ын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтын мэдээлэл

УБЕГ-ын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалтын мэдээллийг Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн https://hh.csc.gov.mn/?sector_id=02001026&offset=1&limit=20&fbclid=IwAR0uffZCEdG52dFmjRHFe48oWPJ3OkaHSNsQEviACBUrgmtiK56cHi5G88Q холбоосоор орж үзнэ үү.