Авлигын гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын нөхөн төлүүлэлт

A- A A+
Авлигын гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын нөхөн төлүүлэлт