Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.02.28/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.02.28/

Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт

 

Зөрчлийн тухай хуулийн 10.20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг заасны дагуу тамга, тэмдэг хадгалах журам зөрчсөн хуулийн этгээдийг 2,500,000 төгрөгөөр, мөн хуулийн 15.23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1-д заасныг үндэслэн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд оруулсан өөрчлөлтийг хуульд заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй хуулийн этгээдийг 2,500,000 төгрөгөөр, нийт 5,000,000 төгрөгийн  торгох шийтгэл оногдуулав.

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар