Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.01.25/

A- A A+
Хяналт шалгалтын газрын мэдээ /2022.01.25/

Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт

 

Зөрчлийн тухай хуулийн 10.20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг заасны дагуу тамга, тэмдэг хадгалах журам зөрчсөн хуулийн этгээдийг 3,000,000 төгрөгөөр, мөн хуулийн 15.23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1-д заасныг үндэслэн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд оруулсан өөрчлөлтийг хуульд заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй хуулийн этгээдийг 4,000,000 төгрөгөөр, 15.24.1-д заасныг үндэслэн хуулийн хугацаандаа бүртүүлээгүй хүнийг 20,000 төгрөгөөр тус тус торгох шийтгэл оногдуулсан байна.

 

УБЕГ-ын Хяналт шалгалтын газар