Терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн төр, хувийн хэвшил, ашгийн бус байгууллагуудын хамтарсан сургалт болж байна

A- A A+
Терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн төр, хувийн хэвшил, ашгийн бус байгууллагуудын хамтарсан сургалт болж байна

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Гадаад харилцааны яам, Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн ажлын алба, Монгол банкны Санхүү мэдээллийн алба, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газар хамтран “Терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн төр, хувийн хэвшил, ашгийн бус байгууллагуудын хамтарсан сургалт”-ыг өнөөдөр /2022.01.25/ зохион байгуулж байна.

Сургалтад оролцогч байгууллагуудын төлөөллүүд холбогдох сэдвийнхээ хүрээнд тус бүр илтгэл хэлэлцүүлэх бөгөөд Төрийн бус байгууллагыг үүсгэн байгуулах, бүртгэл, тайлагналт, хариуцлага, түүний эрх зүйн орчин, анхаарах асуудал сэдвийн хүрээнд УБЕГ-ын Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газрын улсын ахлах бүртгэгч Ж.Нямдорж илтгэн холбогдох асуултуудад хариулт өгч байна.

Гадаад харилцааны яамны “Зөвшилцөл танхим”-д цахим болон танхим хэлбэрээр зохион байгуулагдаж буй уг сургалт нь Олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага /FATF/-ын заавар, Монгол улсын ашгийн бус байгууллагын терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээний зөвлөмжид нийцүүлэн ашгийн бус байгууллагын терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэгт өртөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд төр хувийн хэвшил ашгийн төлөө бус байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд явагдаж байгаагаараа онцлогтой юм. 

УБЕГ-ын Хамтын ажиллагаа, сургалтын хэлтэс