Азийн хөгжлийн банк: Сум, хороод улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд амжилттай холбогдож байна

A- A A+
Азийн хөгжлийн банк: Сум, хороод улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд амжилттай холбогдож байна

Азийн хөгжлийн банкны Техникийн туслалцааны дэмжлэгтэйгээр Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт 2017 оноос ТА9372-МОН: Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2021 оны 8-р сард бүрэн хэрэгжиж дуусна.

Анх төслөөр 30 сум, хороог холбохоор төлөвлөж байсан бол төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлж 260 сум, 30 хороог улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд амжилттай холбосон.

Төслийн үр дүнг онцлон харуулсан богино хэмжээний видео Азийн хөгжлийн банкны вэбсайтаар дэлхий даяар өнөөдөр албан ёсоор цацагдаж байна.

Төслийн хүрээнд дараах ажлуудыг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

· Сум, хороодыг улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбох,

· Иргэний улсын бүртгэлийн системийг шинэчлэн хөгжүүлэх,

· Улсын бүртгэлийн байгууллагын хүний нөөц, цахим сургалтын нэгдсэн системийг хөгжүүлэх,

· Хүний нөөцийн цаасан архивыг цахимжуулах,

· Иргэний улсын бүртгэлийн архивын дэд бүтцийг хөгжүүлэх,

· Улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтнуудын чадавхыг үндэсний болон олон улсын түвшинд бэхжүүлэх,

· Төрөлт, нас баралтын системийн дэд бүтцийг сайжруулах.

https://www.adb.org/