Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын 2015 оны 303 дугаар тогтоол/

A- A A+
Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр /ЗГ-ын 2015 оны 303 дугаар тогтоол/