Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоол/

A- A A+
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоол/