Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /УИХ-ын 2023 оны 59 дүгээр тогтоол/

A- A A+
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /УИХ-ын 2023 оны 59 дүгээр тогтоол/