Шалгалт хийв

A- A A+
Шалгалт хийв

Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаа болон улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих ажлын хүрээнд Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хан-Уул дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд Хяналт шалгалтын газраас 2020 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийг дуусталх хугацаанд төлөвлөгөөт шалгалтыг хийж гүйцэтгэн, шалгалтын дүнг Улсын ерөнхий байцаагчид илтгэх хуудсаар танилцуулав.

 

                                   ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР