Удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

A- A A+
Удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн албаны зөвлөлийн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 1/7890 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх хэсэг, "Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.2-т заасныг үндэслэн Улсын бүртгэлийн байгууллагын нэгжийн удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүйг дараах холбоосоор үзнэ үү: http://www.csc.gov.mn/s/35/38

УБЕГ-ын Хамтын ажиллагаа, сургалтын хэлтэс