Шашны байгууллагын улсын бүртгэлийг хүчингүй болгов

A- A A+
Шашны байгууллагын улсын бүртгэлийг хүчингүй болгов