Шашны байгууллагын улсын бүртгэлийг түдгэлзүүлэх тухай мэдэгдэл /2020.08.31/

A- A A+
Шашны байгууллагын улсын бүртгэлийг түдгэлзүүлэх тухай мэдэгдэл /2020.08.31/