Хадгаламж зээлийн хоршоодын улсын бүртгэлийг хүчингүйд тооцох тухай мэдэгдэл

A- A A+
Хадгаламж зээлийн хоршоодын улсын бүртгэлийг хүчингүйд тооцох тухай мэдэгдэл