Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Мэдээллийн технологийн газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт

A- A A+
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Мэдээллийн технологийн газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалт