Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх журам батлах тухай

A- A A+
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх журам батлах тухай