Олон улсын гэрээгээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг бүртгэх журам

A- A A+
Олон улсын гэрээгээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийг бүртгэх журам