Улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээллээс лавлагаа, мэдээлэл өгөх журам

A- A A+
Улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээллээс лавлагаа, мэдээлэл өгөх журам