2017 оны 3 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын мэдээ

A- A A+
2017 оны 3 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын мэдээ

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 2017 оны 3 дугаар улиралд  2402 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Үүнээс 2322 өргөдөл, гомдол буюу 96,7 хувийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж ажилласан. Хугацаа болоогүй хяналтанд байгаа 80 өргөдөл, гомдол байна.